Kjære samarbeidspartner og medborger!

Toyota har et langsiktig mål om Null utslipp og null avfall. Som verdens største bilprodusent er allerede Toyota sentralt fra produksjon til importør miljø-sertifisert etter ISO 14001 standard.

ISO 14001 miljøsertifisering betyr at virksomheten har implementert et miljøledelsessystem som gir omverden sikkerhet for at selskapet arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet, gjennom systematisk arbeid og kontinuerlig forbedring.

27. juni 2008 ble Nordvik miljø sertifisert etter kravene i den internasjonale standarden ISO 14001.

Vår miljøvisjon er:

Nordvik AS skal lokalt oppfattes som den mest miljøbevisste bilorganisasjonen

Med denne visjonen ønsker vi å strekke oss lengst mulig for å ta hensyn til det ytre miljøet. Til dette arbeidet ønsker vi innspill og forslag fra DEG til miljøtiltak som DU mener vi bør arbeide med i tiden fremover.

Vi ber deg derfor om innspill ved å sende e-post til kent@nordvik.no eller ved å ringe  918 29 840.

På forhånd takk for bidraget!

Med miljøvennlig hilsen

Kent E Jenssen og                                           Morten Michalsen